,,Αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι η πηγή του κινδύνου.'' --- (Larry Niven)

,,Όταν ένα νέο σκάφος ξεκινά, οι μηχανικοί ακολουθούν το μονοπάτι τους με ανησυχία, επειδή η πρακτική είναι πάντα διαφορετική από τη θεωρία.'' --- (William Froude)

Εάν κατασκευάζετε τα πάντα μόνοι σας, όλη η ευθύνη είναι δική σας, δεν μπορείτε να βλάψετε κανέναν εκτός από τον εαυτό σας. --- (Bihari Zsolt)